| Výuka > Kaskádové styly CSS > Rodiny písem |

Rodiny písem

Při zadávání písma je nutné myslet na to, že ne všichni čtenáři budou mít příslušné písmo na svém počítači nainstalováno (např. s ohledem na platformu). Proto se na závěr definice použitých písem používá zápis rodiny písem, do kterých použitý font patří. Pokud tedy prohlížeč definované písmo neumí zobrazit (není nainstalováno), sáhne si po standardním písmu, jež spadá do definované rodiny.

V následující tabulce jsou některé rodiny písem, které lze použít při definici fontu.

rodina typ
serif patková písma (např. Times New Roman)
sans-serif bezpatková písma (např. Arial)
coursive kurzíva
fantasy ozdobná písma
monospace neproporcionální písma (např. Courier New)

30.08.2007, 20:14 vytvořil Administrator