| Výuka > Kaskádové styly CSS > Řízení pozice |

Řízení pozice

Atribut Možné hodnoty Implicitní hodnota Popis
position: absolute
relative
static
static způsob pozicování elementu
left: délka
%
auto
auto posunutí elementu vpravo,
záporná hodnota posune vlevo
top: délka
%
auto
auto posunutí elementu dolů,
záporná hodnota posune nahoru
width: height: délka
%
auto
auto šířka a výška elementu
clip: auto
rect

(délka délka délka délka)
auto definice obdélníkové části elementu, která bude viditelná (stand. je viditelný celý element)
overflow: none
clip
scroll
none způsob zobrazení elementů, jejichž obsah se nevejde do vyhrazeného prostoru:
none=obsah elementu přeteče,
clip=obsah elementu bude oříznut,
scroll=po obsahu půjde skrolovat
z-index: auto
číslo
auto pozice elementu na pseudoose z
visibility: inherit
visible
hidden
inherit viditelnost elementu:
visible=viditelný,
hidden=neviditelný

30.08.2007, 20:44 vytvořil Administrator