| Výuka > Kaskádové styly CSS > Média |

Média

Pomocí CSS je možné určit formu prezentace dokumentu zvlášť pro různé typy výstupních zařízení (např. obrazovku, papír, hlasový syntetizér, výstup v braillově písmu atp.). Těmto výstupům se říká média a ty se rozdělují do několika skupin:

 • all - všechny typy zařízení
 • aural - výstup na hlasovém syntezátoru
 • braille - braillská dotyková zařízení
 • embossed - plastický tisk na braillské tiskárně
 • handheld - obrazovka kapesního počítače (PDA)
 • print - tištěné stránky nebo dokumenty v režimu tiskového náhledu
 • projection - promítané prezentace (např. projektory)
 • screen - obrazovka počítače
 • tty - neproporcionální znakový výstup (např. dálnopis)
 • tv - televizní obrazovka

Tato média je možné sestavovat do skupin. Příslušné médium (nebo i skupinu médií) je možné definovat jedním z těchto dvou způsobů:

 • značkou link nebo style
 • at-pravidlem @media
<link rel="stylesheet"
   type="text/css"
   media="handheld, screen, tv"
   href="styl.css">

nebo

@media screen {
 body { font-size: 1em; }
}

Častěji než @media se používá importování definice externího stylopisu prostřednictvím @import, viz následující ukázka:

@import url("styl.css") screen;

V tomto případě již ale uvnitř externího stylopisu nesmí být definice médií!

30.08.2007, 20:45 vytvořil Administrator