| Výuka > Kaskádové styly CSS > Klasifikační vlastnosti |

Klasifikační vlastnosti

Atribut Možné hodnoty Implicitní hodnota Popis
display: block
inline
list-item
none
block druh elementu
white-space: normal
pre
nowrap
normal způsob práce s mezerami:
normal=normální,
pre=mezery se zachovají,
nowrap=text se nebude zalamovat do řádek
list-style-type: disc
circle
square
decimal
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
none
disc druh odrážek v seznamech
list-style-image: URL
none
none obrázek použitý jako odrážka v seznamu
list-style-position: inside
outside
outside umístění odrážky:
outside=před textem,
inside=v textu položky seznamu
list-style:     komplexní nastavení vzhledu položek seznamu

30.08.2007, 20:42 vytvořil Administrator