| Výuka > Kaskádové styly CSS > Druhy elementů |

Druhy elementů

  • Blokové elementy jsou ty elementy, před i za kterými je zalomena řádka (např. h1 a p).
  • Inline elementy jsou běžnou součástí textu na řádce. Nemají okolo sebe žádná zalomení řádek (např. strong).
  • Nahrazované elementy jsou ty, které jsou nahrazeny nějakým obsahem a pro jejichž zařazení do okolního textu stránky jsou důležité pouze jejich rozměry (např. img a object).

30.08.2007, 20:12 vytvořil Administrator