| Výuka > Kaskádové styly CSS > Délkové jednotky |

Délkové jednotky

Délkové údaje se zapisují jako celá nebo desetinná čísla s nebo bez znaménka. Dvojice písmen identifikující jednotky musí být připojena ihned za číslem (tedy bez mezery).

Procenta se zapisují jako celá nebo desetinná čísla s nebo bez znaménka, za kterými ihned následuje znak %. Hodnoty zadané jako procento se relativně vztahují k nějaké jiné hodnotě, od které se odvodí absolutní velikost. Pokud používáme procenta, musíme si vždy uvědomit, od které hodnoty se bude absolutní velikost odvíjet. Většinou se jedná o šířku elementu.

S ohledem na čitelnost stránek se spíše doporučuje používat relativních rozměrů. Většina prohlížečů dovoluje uživateli nastavit si vlastní velikost textu (v IE: Zobrazit - Velikost textu). Pokud jsou ovšem na stránce nastaveny absolutní rozměry pro text, uživatel je odkázán na velikost textu definovanou autorem.

Relativní jednotky

jednotka popis
em Výška aktuálního písma. Odpovídá šířce písmena 'M'
ex Výška písmene 'x'
px Pixely - 1 pixel = 1 bod obrazovky

Absolutní jednotky

jednotka popis
in Palce - 1 in = 2,54 cm = 72 pt
cm Centimetry
mm Milimetry - 10 mm = 1 cm
pt Body (pity) - 1 pt = 1/72 in = 1/12 pc
pc Body (pica) - 1 pc = 12 pt

30.08.2007, 20:09 vytvořil Administrator