| Výuka > Kaskádové styly CSS > Definice kaskádových stylů |

Definice kaskádových stylů

Kaskádový styl se definuje třemi způsoby:

  • in-line zápisem
  • stylopisem
  • externím stylopisem

In-line zápis slouží pro nastavení parametrů konkrétní značky. Pokud tedy potřebujete nastavit pouze konkrétní značku, použije se u ní parametr style=" ". Hodnotou tohoto parametru je pak seznam atributů, které tuto značku ovlivní.

<p style="color: navy;"> ... </p>

Stylopis se deklaruje v hlavičce HTML stránky párovou značkou <style>. Uvnitř této značky je pak uveden název značky (tzv. selektor značky - bude popsáno dále), kterou nastavujete a ve složených závorkách je seznam atributů. Jednotlivé atributy s hodnotami se oddělují středníkem! Stylopis se používá v případě, kdy chcete nastavit společné vlastnosti značek na jedné WWW stránce.

<style type="text/css">
<!--
 p { color: red; }
 h1 { font-size: 16pt; }
-->
</style>

Externí stylopis se používá pro více společných WWW stránek, kde je pak zaručen stejný design všech stránek, ve kterých je definice tohoto stylu. Prakticky je to realizováno externím souborem (např. muj_styl.css), v němž je styl definován a WWW stránkou, do níž je CSS styl "nalinkován". Toto ovšem nevylučuje použití různých vlastností na jednotlivých stránkách.

Soubor muj_styl.css
<!--
 p { color: red; }
 h1 { font-size: 16pt; }
-->
WWW stránka obsahuje tzv. "linkovací řádek":
<link rel="stylesheet"
      href="muj_styl.css"
      type="text/css">

Do konkrétní WWW stránky je pak externí soubor nalinkován. Pokud vytváříte určitou stromovou strukturu Vašich WWW stránek, nezapomeňte uvést správnou cestu k tomuto externímu souboru!

30.08.2007, 20:05 vytvořil Administrator