| Výuka > Kaskádové styly CSS > Barvy |

Barvy

Při specifikování barev máme několik možností. Tou první je použití jména barvy nebo příslušného HEXa kódu (viz Zpracování grafiky pro WWW stránky - kapitola 3. Barvy).

Další možností je zapsat barvu přímo v RGB pomocí červené, zelené a modré složky barvy.

zápis vysvětlení
#rgb zkrácený zápis např. #f00 je červená
#rrggbb úplný zápis např. #ffff00 je žlutá
rgb(r, g, b) r, g, b jsou od 0 do 255
rgb(r%, g%, b%) r, g, b jsou od 0 do 100 (%)

30.08.2007, 20:11 vytvořil Administrator