| Výuka > Kaskádové styly CSS |

Kaskádové styly CSS při tvorbě WWW stránek

Kaskádové styly jsou v současné době tím nejlepším prostředkem pro vylepšení vzhledu WWW stránek - dávají webu kabát.

Vstupní znalosti: uživatelská práce s počítačem v prostředí MS Windows, základní znalosti a dovednosti v prostředí internetu, znalost jazyka (X)HTML. Výhodou je pak práce s textovým editorem (např. MS Word) případně znalost internetových služeb.

Obsah

 1. Úvod
 2. Definice kaskádových stylů
 3. Syntaxe stylů
 4. Délkové jednotky
 5. Barvy
 6. Druhy elementů
 7. Rodiny písem
 8. Vlastnosti písma
 9. Vlastnosti barev
 10. Vlastnosti textu
 11. Vlastnosti boxů
 12. Klasifikační vlastnosti
 13. Řízení pozice
 14. Média
 15. Pozicování

30.08.2007, 20:47 vytvořil Administrator