| Výuka > JavaScript > Události |

Události

událost akce
onClick Při kliknutí na prvek myší
onDblClick Při dvojkliku na prvek myší
onHelp Při stisku klávesy F1
onChange Při změně pole
onKeyDown Při stisknutí klávesy
onKeyPress Při stisknutí a následném uvolnění klávesy
onKeyUp Při uvolnění klávesy
onLoad Při načtení stránky
onMouseDown Při stisknutí tlačítka myši
onMouseMove Při pohybu myší nad prvkem
onMouseOut Při opuštění prvku myší
onMouseOver Při najetí myší na prvek
onMouseUp Při uvolnění tlačítka myši
onSelect Při zvolení pole
onSubmit Při odeslání formuláře
onUnload Při změně stránky na jinou

Cvičení:

<html>
<head> <title>Pátý JavaScript</title> </head>

<body>
 Posuňte kurzor <a href="#"
  onMouseOver=window.alert("KUK!!!")>SEM</a>
</body> </html>

Spustit ukázku v novém okně

30.08.2007, 21:23 vytvořil Administrator