| Výuka > JavaScript > Řídící struktury |

Řídící struktury

Podmínka if

Syntaxe podmínky je následující:

if (podmínka)
 { příkazy }
 else
 { příkazy }

Podmínka switch

Syntaxe podmínky je následující:

switch (výraz) {
 case konst_výraz1 : příkaz
 case konst_výraz2 : příkaz
 ...
 default : příkaz
}

Cyklus for

Syntaxe cyklu je následující:

for (inicializace; podmínka; posun)
 { příkazy }

Cyklus while

Syntaxe cyklu je následující:

while (výraz)
 { příkazy }

30.08.2007, 21:14 vytvořil Administrator