| Výuka > JavaScript > Relační operátory |

Relační operátory

znaménko vysvětlení
< menší než
> větší než
== je rovno (zapisuje se jako dvě = za sebou)
<= menší nebo rovno
>= větší nebo rovno
!= není rovno (nonekvivalence)

30.08.2007, 21:09 vytvořil Administrator