| Výuka > JavaScript > Proměnné |

Proměnné

Deklarace proměnných není povinná, musí však být použita při deklaraci lokálních proměnných v těle funkce. Proměnné jazyka JavaScript jsou beztypové, mohou tedy obsahovat hodnotu jakéhokoliv známého datového typu. Název proměnné nesmí začínat číslem, jinak smí být použito všech písmen a číslic pro vytvoření jejího názvu. S výhodou se v názvu používá znak podtržítko - _.

deklarace vysvětlení
var prvni=10; prvni obsahuje celé číslo 10
var druha='20'; druha obsahuje řetězec s číslem 20
var treti='třicet'; treti obsahuje řetězec třicet

Příklad:

prvni + 15 = 25
druha + 15 = 2015
treti + 15 = třicet15

Cvičení:

<html>
<head> <title>První JavaScript</title> </head>

<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 window.alert("Dobrý den\n\nVítejte v kvízu");
 jmeno=window.prompt("1.otázka:\tVaše jméno?");
 vek=window.prompt("2.otázka:\tVáš věk?");
 if (vek<18) stav="dítě";
  else stav="dospělý";
 document.write("<b>Výsledek kvízu:</b><br>");
 document.write("Jmenujete se: "+jmeno+"<br>");
 document.write("Jelikož je vám "+vek+
                " let, jste "+stav);
// -->
</script>
</body> </html>

Spustit ukázku v novém okně

30.08.2007, 21:02 vytvořil Administrator