| Výuka > JavaScript > Obsluha formuláře |

Jednoduchá obsluha formuláře

První ukázka v novém okně pracuje s prvky formuláře a vypočítává druhou odmocninu ze zadaného čísla.

Následující cvičení ukazuje jednoduchý formulář, který zašle na e-mailovou adresu data, zadaná do příslušných polí.

Cvičení:

<html>
<head>
 <title>Posílání e-mailu formulářem</title>
</head>

<body>
 <fieldset>
 <legend align="top">
  Formulář pro zaslání e-mailu
 </legend>
 <form
  name="mail_form"
  action="mailto:martin.korous@seznam.cz"
  method="POST"
  enctype="text/plain">
  <table>
  <tr>
   <td nowrap align="right">Váš e-mail:</td>
   <td><input type="text" name="odes"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right">Předmět: </td>
   <td><input type="text" name="Predmet"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right" valign="top">Text: </td>
   <td>
   <textarea name="Text" cols="50" rows="6">
   </textarea>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td align="right" valign="top" colspan="2">
   <input type="reset" value="Vymazat">
   <input type="submit" value="Odeslat ">
   </td>
  </tr>
  </table>
 </form>
 </fieldset>
</body> </html>

Spustit ukázku v novém okně

Pokud Vám nestačí takováto jednoduchá obsluha formuláře, můžete si spustit ukázku v novém okně složitější obsluhy formuláře, který kontroluje zadané vstupní údaje.

30.08.2007, 21:33 vytvořil Administrator