| Výuka > JavaScript > Objekt String |

Objekt String

metoda vysvětlení
anchor(name) Vrací <a name=" "> </a>
big() Vrací <big> </big>
blink() Vrací <blink> </blink>
bold() Vrací <b> </b>
charAt(n) Vrací n-tý znak řetězce
charCodeAt(n) Vrací kód znaku na n-tém místě řetězce
concat(hodnota, ...) Spojuje řetězce
fixed() Vrací <tt> </tt>
fontcolor() Vrací <font color=" "> </font>
fontsize() Vrací <font size=" "> </font>
indexOf(podřetězec, start) Prohledává řetězec
italics() Vrací <i> </i>
lastIndexOf(podřetězec, start) Prohledává řetězec odzadu
link(href) <a href=" " > </a>
match(regexp) Hledá jednu nebo více shod s regul. výr.
replaceregexp(nahrazení) Nahradí podřetězec odpovídající regul. výr.
search(regexp) Hledá regulární výraz
slice(start, konec) Vyjme podřetězec
small() Vrací <small> </small>
strike() Vrací <strike> </strike>
sub() Vrací <sub> </sub>
substring(od, do) Vrací podřetězec řetězce
substr(start, délka) Vrací podřetězec
sup() Vrací <sup> </sup>
toLowerCase() Konvertuje řetězec na malá písmena
toUpperCase() Konvertuje řetězec na velká písmena

Cvičení:

<html>
<head> <title>Druhý JavaScript</title> </head>

<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 veta=window.prompt("Napiš větu malými písmeny");
 document.write(veta.toUpperCase());
// -->
</script>
</body> </html>

Spustit ukázku v novém okně

30.08.2007, 21:16 vytvořil Administrator