| Výuka > JavaScript > Objekt Date |

Objekt Date

metoda vysvětlení
getDate() Vrací číslo aktuálního dne v měsíci
getDay() Vrací číslo aktuálního dne v týdnu
(0=neděle, ..., 6=sobota)
getFullYear() Vrací rok (lokální čas)
getHours() Vrací počet hodin od půlnoci
getMilliseconds() Vrací počet milisekund (lokální čas)
getMinutes() Vrací údaj o minutách
getMonth() Vrací měsíc
(0=leden, ..., 11=prosinec)
getSeconds() Vrací sekundy
getTime() Vrací datum a čas v milisekundách
getTimeZoneOffset() Vrací posun proti GMT
getUTCDate() Vrací den v měsíci (UTC)
getUTCDay() Vrací den v týdnu (UTC)
getUTCFullYear() Vrací rok (UTC)
getUTCHours() Vrací hodiny (UTC)
getUTCMilliseconds() Vrací milisekundy (UTC)
getUTCMinutes() Vrací minuty (UTC)
getUTCMonth() Vrací měsíc (UTC)
getUTCSeconds() Vrací sekundy (UTC)
getYear() Vrací rok (překonáno funkcí getFullYear())
setDate() Nastaví den v měsíci
setFullYear() Nastaví rok (lokální čas)
setHours() Nastaví hodiny
setMilliseconds() Nastaví milisekundy (lokální čas)
setMinutes() Nastaví minuty (0 - 59)
setMonth() Nastaví měsíc
setSeconds() Nastaví sekundy
setTime() Nastaví celý časový údaj v milisekundách
setUTCDate() Nastaví den v měsíci (UTC)
setUTCYear() Nastaví rok (UTC)
setUTCHours() Nastaví hodiny (UTC)
setUTCMilliseconds() Nastaví milisekundy (UTC)
setUTCMinutes() Nastaví minuty (UTC)
setUTCMonth() Nastaví měsíc (UTC)
setUTCSeconds() Nastaví sekundy (UTC)
setYear() Nastaví rok (překonáno funkcí setFullYear())
toLocaleString() Konvertuje údaj na řetězec v UTC
toString() Konvertuje údaj na řetězec
toUTCString() Konvertuje údaj na řetězec v UTC
valueOf() Konvertuje údaj na číslo

UTC = Universal Time Coordinated

Cvičení:

<html>
<head> <title>Čtvrtý JavaScript</title> </head>

<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 var datum=new Date();
 var mesic=datum.getMonth();
 mesic++;
 if (datum.getDay() == 0) {
  document.write("Dnes je neděle ")}
 if (datum.getDay() == 1) {
  document.write("Dnes je pondělí ")}
 if (datum.getDay() == 2) {
  document.write("Dnes je úterý ")}
 if (datum.getDay() == 3) {
  document.write("Dnes je středa ")}
 if (datum.getDay() == 4) {
  document.write("Dnes je čtvrtek ")}
 if (datum.getDay() == 5) {
  document.write("Dnes je pátek ")}
 if (datum.getDay() == 6) {
  document.write("Dnes je sobota ")}

 document.write(datum.getDate()+"."+mesic+".");
// -->
</script>
</body> </html>

Spustit ukázku v novém okně

30.08.2007, 21:21 vytvořil Administrator