| Výuka > JavaScript > Definice JavaScriptu |

Definice JavaScriptu

Kód JavaScriptu může být do HTML souboru vložen několika způsoby:

 • Tagem <script>

  <script> podporuje několik parametrů:
  language=" " definuje skriptovací jazyk, v němž je skript napsán (JavaScript, VBScript, …).
  src=" " udává URI externího skriptu, který se má provést. Soubor obsahující skript má většinou příponu .js

 • Zadáním pomocí URI

  Kód JavaScriptu se může objevovat v URL adresách, které začínají pseudoprotokolem javascript:

 • Obsluhou událostí

JavaScript je jednoduchý objektový jazyk určený pro psaní skriptů na straně klienta (vlastní skript je vykonáván přímo v prohlížeči). Zápis skriptů je tzv. Case Sensitive, z čehož plyne důraz na dodržování používání malých a velkých písmen v názvech. Pište je proto vždy vše přesně, vyhnete se tak zdánlivě složitým problémům.

Vlastní skript může být umístěn:

 • v hlavičce stránky
 • v těle stránky
 • v externím souboru
 • u události

Dále je ukázka jednoduchého skriptu umístěného v těle WWW stránky.

<html>
<head>
 <title>Text titulku</title>
</head>

<body>
<script language="JavaScript">
<!--
 document.write("Prohlížeč podporuje JavaScript");
//-->
</script>
</body></html>

Poznámky se v JavaScriptu zapisují obdobně jako např. v C nebo C++:

// Toto je jednořádkový komentář
/* Toto je
víceřádkový
komentář */

30.08.2007, 20:55 vytvořil Administrator