Zadejte číslo, ze kterého bude vypočítána druhá odmocnina: