| Výuka > JavaScript |

Použití Java Scriptů při tvorbě WWW stránek

JavaScript je jednoduchý objektový jazyk určený pro psaní skriptů na straně klienta. Využívá se zejména pro dynamické prvky na WWW stránkách.

Vstupní znalosti: uživatelská práce s počítačem v prostředí MS Windows, základní znalosti a dovednosti v prostředí internetu, znalost jazyka (X)HTML. Výhodou je pak práce s textovým editorem (např. MS Word) případně znalost internetových služeb a kaskádových stylů.

Obsah

 1. Definice JavaScriptu
 2. Okna v JavaScriptu
 3. Proměnné
 4. Relační operátory
 5. Únikové sekvence
 6. Řídící struktury - podmínky a cykly
 7. Objekt String
 8. Objekt Math
 9. Objekt Date
 10. Události
 11. Formuláře
 12. Obsluha formuláře
 13. Několik příkladů

30.08.2007, 21:37 vytvořil Administrator