| Výuka > Internetové služby > Vystavení WWW stránek |

Umístění WWW stránek na internet

Nutným předpokladem je, že vlastníte nějaký prostor na webu (bylo o něm psáno v kapitole o hostingu).

V praxi se využívají dva způsoby, jak přenést z počítače na internet webovou prezentaci:

  • webovým rozhraním
  • FTP nebo SCP klientem

Pokud tedy vlastníte prostor na internetu a chcete využít prvního způsobu, musíte mít zjištěno, že Váš poskytovatel tento způsob podporuje (tzn. má na svých stránkách administraci účtu a možnost správy webovým rozhraním). Pokud je toto splněno, je k dispozici přihlašovací formulář sestávající z uživatelského jména a hesla pro přístup. S těmito údaji se pak dostanete do administrace účtu a zde se již můžete přehledně řídit pokyny, které jsou k dispozici. Tato metoda má ale jednu nevýhodu, a to tu, že data na internet se posílají v omezené míře (je např. povoleno najednou zaslat max. 5 souborů), což značně zpomaluje práci, a jak víte, čas jsou peníze. Tato metoda má i své klady, neboť můžete provést přesun souborů na tento prostor odkudkoli, kde je k dispozici nějaký prohlížeč WWW stránek (což už dnes je v podstatě všude). Nejste tedy omezeni konkrétním programovým vybavením.

Tato metoda bývá využívána právě u dříve jmenovaných FreeHostingů, ovšem stran bezpečnosti toto není zrovna vhodné řešení!

Administrace webu FTP nebo SCP klientem je čistě profesionální práce, neboť máte k dispozici spoustu možností, jak rychle a pohodlně pracovat s daty na vzdáleném počítači. Pro tento způsob je nutné vlastnit nějaký program (tzv. FTP nebo SCP klient - o němž bylo v kapitole o FTP), který se dokáže připojit k serveru a na klientském počítači tento serverový účet obhospodařovat. K tomu, abyste mohli provést připojení k takovému serveru musíte kromě programu také mít důležité údaje, které by Vám poskytovatel měl zdarma poskytnout (pokud tak ještě neučinil při registraci).

K těmto důležitým údajům patří adresa FTP serveru, uživatelské jméno (účet), přístupové heslo popř. ještě režim přenosu dat (Passive Mode, atp.). Pokud tedy máte tyto údaje, máte též nainstalovaný příslušný program, můžeme v něm založit nové připojení, do kterého tyto údaje vepíšete, a vyzkoušíte se připojit. FTP či SCP klienti jsou většinou koncipovány tak, že jejich okno je rozděleno do dvou částí, kde v jedné je obsah Vašeho (lokálního) počítače a v druhé části se zobrazí obsah počítače vzdáleného. Mezi těmito částmi se můžete přepínat, vytvářet v nich adresáře, mazat je, přesouvat a to samé pak provádět se soubory. Pokud potřebujete zkopírovat svá data na internet, stačí si je označit a tažením myši (Drag & Drop) přenést do druhé části (do části se vzdáleným počítačem).

Před vlastním kopírováním dat je třeba si ověřit, zda FTP klient provádí automatické rozpoznávání dat (tzn. zda se jedná o data binární - obrázky, archivy, programy nebo o data textová (někdy též ASCII) - textové dokumenty, zdrojové kódy programů, internetové stránky ve formátu HTML, ...). Pokud toto klient nepodporuje, musíte před kopírováním tento režim nastavit, poté příslušná data odpovídající tomuto režimu zkopírovat a následně režim změnit, abyste mohli přenést i zbylá data.

U placených Hostingů bývá FTP přenos samozřejmostí.

30.08.2007, 16:33 vytvořil Administrator