| Výuka > Internetové služby > Úvod |

Úvod

O některých základních a nejpoužívanějších službách internetu bylo již psáno v kapitole Úvod do internetu. Jednalo se zejména o službu WWW - prohlížení WWW stránek, o službu vyhledávací a službu elektronické pošty (e-mail). Zde se k nim již nebudu vracet, pouze je doplním o zajímavé a praktické dovednosti, jež mohou významně zrychlit a zpříjemnit práci s těmito službami.

Seznámíte s dalšími možnostmi internetu jako jsou on-line komunikace (tzv. chat) a diskuzní fóra. V závěru se podíváte na službu, která Vám např. umožní vystavení vašich WWW stránek na internet či správu dat na dálku (kopírování, přenášení a mazání dat na vzdáleném počítači).

30.08.2007, 15:36 vytvořil Administrator