| Výuka > Internetové služby > Tipy a triky pro MS IE |

Tipy a triky pro prohlížeč MS Internet Explorer

Tip č. 1 - export oblíbených položek do souboru HTML

Také si pečlivě střádáte odkazy na zajímavé stránky do Oblíbených položek? Pokud ano a chtěli byste je uložit do souboru, který by fungoval jako internetová stránka obsahující odkazy na Vaše oblíbené stránky, je tu pro Vás jednoduchý postup. V MS Internet Explorer je zajímavá funkce Import a Export, která je v nabídce Soubor. Tento průvodce importem a exportem umožňuje uložit obsah Oblíbených položek do souboru, který si pak můžete např. umístit na své stránky jako tzv. seznam Bookmarků.

Tip č. 2 - seřazení oblíbených položek

Zdá se Vám, že máte v Oblíbených položkách jednotlivé záznamy zpřeházené a nejsou seřazeny podle abecedy? Zkuste si otevřít Oblíbené položky, na některém záznamu klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte v kontextové nabídce Seřadit podle názvu. Záznamy se přerovnají a budou seřazeny podle abecedy. Nezapomeňte ale, že po určité době při dalším přidávání záznamů již můžete tento postup opakovat.

Tip č. 3 - zrychlení prohlížeče IE

Prohlížeč si vytváří na pevném disku adresář s dočasnými soubory. Zde jsou uloženy všechny stránky vč. obrázků, které byly při procházení internetem zobrazeny v prohlížeči. Později pak mají sloužit k rychlejšímu zobrazování těchto stránek, neboť některá data se mohou načítat z pevného disku a nemusí se tak stahovat znovu z internetu. Časem se ale tento adresář značně "nafoukne" a je potřeba jej "vypustit". To je možné provést buď přes Nástroje - Možnosti internetu - Odstranit soubory (Dočasné soubory Internetu) nebo též ručně.

Při prvním způsobu dojde k odstranění obsahu těchto adresářů pro dočasné soubory, ale uvnitř zůstane soubor index.dat, který obsahuje informace o tom, kde je (nebo spíše již byl) který dočasný soubor. Pokud tento soubor přesáhne svou kapacitou cca 500 kB, značně zpomaluje načítání prohlížeče. V tom případě je nutné restartovat počítač do režimu MS-DOS a pak jej smazat (např. příkazem DEL C:\WINDOWS\TEMPOR~1\index.dat). Při ručním odstranění dočasných souborů se v režimu MS-DOS provede smazání souboru index.dat (což bylo popsáno výše) a zároveň odstraňte i veškerý obsah adresáře Temporary Internet Files (TEMPOR~1), jež je součástí adresáře s Windows.

Tip č. 4 - zrychlete ovládání prohlížeče

Tento tip je určen zejména pro ty, kteří pochopili, že když už mají prsty na klávesnici při psaní, je zbytečné hledat myš pod stohy papírů, či hromadou jídla a pití, jež jsou nezbytnou součástí dodávající energii při práci s počítačem. Těmto lidem se říká "nemyšoidi". Tak právě pro ně je k dispozici seznam klávesových zkratek prohlížeče IE.

Tip č. 5 - otevření odkazu do nového okna

Určitě víte, jak dokáže pracovat ženský mozek (teď to myslím samozřejmě v dobrém, nechci urazit tu něžnější polovičku lidstva). ®ena dokáže pracovat tak, že provádí několik úkonů najednou - vařit večeři, péct bábovky, vysávat, umývat nádobí, kontrolovat domácí úkoly, připravovat svačinu na druhý den, sledovat při tom všem televizi a navíc nás ještě okřikovat, abychom něco dělali lépe a ne se jenom flákali atp. Za to jim dík, ale to jsem se rozepsal o trošku jiné věci, proto tedy zpět k tomu podstatnému - práce s několika okny najednou.

Při procházení internetu se nám to značně vyplatí, neboť nebudeme muset zírat na postupně se načítající obrazovku, ale mezi tím můžeme studovat stránku, která se již do prohlížeče načetla. Toho docílíme tak, že jednotlivé odkazy otevíráme do nových oken. Pro myšoidy (tento termín byl vysvětlen dříve) stačí na odkazu kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Otevřít v novém okně. Pro nemyšoidy je postup rychlejší, stačí při kliknutí levým tlačítkem myši na odkaze držet stisknutou klávesu [Shift] (to ale budeme muset položit ten rohlík, který nám překáží, neboť toto asi jednou rukou nesvedeme), čímž se vytvoří nové okno a do něj se stránka načte. Nezapomeňte ale, že všeho moc škodí. Čím, více oken máte spuštěno, tím pomaleji se načítají ostatní stránky v dalších oknech a tím se zpomalí celkově i počítač.

Tip č. 6 - uložení WWW stránky

Při svém celonočním procházení internetem jste našli stránku, která Vás nějak oslovila (obsahuje např. velmi zajímavé informace), a vy byste si ji rádi uložili a později se k ní vrátili. Ta tam je doba, kdy IE měl ukládání WWW stránek jako velmi komplikovaný úkon. Dnes již stačí nalistovat v nabídce Soubor - Uložit jako. Stránka se pak uloží na zadané místo. Vytvoří se zde soubor určitého jména (většinou je jméno navrženo podle titulku WWW stránky) a adresář nesoucí totéž jméno doplněné o přídavek _soubory, který obsahuje obrázky či další prvky vážící se k této stránce. Proto při kopírování např. na disketu nezapomeňte přikopírovat také tento adresář, aby byla stránka kompletní.

Tip č. 7 - tisk WWW stránky

Pokud je zapotřebí mít po ruce příslušnou stránku v papírové podobě, IE Vám to samozřejmě umožní dokonce trojím způsobem. Prvním způsobem je použití tlačítka Tisk v panelu nástrojů, druhým je Tisk v nabídce Soubor a třetím klávesová zkratka [CTRL]+[P]. V prvním případě dojde k přímému vytištění na aktuální tiskárně bez jakýchkoli dotazů, druhé dva způsoby zobrazí nabídku Tisk, kde je možné zadávat různé parametry tisku - od zvolení tiskárny, přes počet kopií až např. k zadání počtu stran, které mají být vytištěny.

Před tiskem je vhodné prohlédnout si, jak bude vlastně vytištěná stránka v papírové podobě vypadat. V nabídce Soubor - Náhled je náhledová obrazovka, v níž se zobrazí WWW stránka tak, jak je nastavena a jak bude i vytištěna. V případě, že se Vám některé vlastnosti nebudou pozdávat, vyvolejte tlačítkem Vzhled stránky ([Alt]+[S]) další nastavení před tiskem, k nimž patří např. záhlaví, zápatí, okraje, orientace papíru, velikost papíru, atp. Na závěr ještě jedno upozornění - z náhledového okna můžete provést krom nastavení i vytištění stránky.

Tip č. 8 - tisk určité části WWW stránky

Potřebujete-li vytisknout jen určitou část WWW stránky (odstavec, tabulku, atp.), nejprve je nutné označit tažením myši to, co má být vytištěno a opět se nabízí tři způsoby, jak tuto označenou oblast vytisknout. První způsob je vyvoláním Tisku v nabídce Soubor, druhý klávesovou zkratkou [CTRL]+[P] a třetí kliknutím pravého tlačítka myši na označené oblasti a volbou Tisk. Tentokráte se opět vyvolá nabídka Tisk, ovšem to podstatné je, že musíte v sekci Rozsah tisku přepnout z položky Vše na položku Výběr. Poté již můžete nastavit ostatní parametry tisku a začít tisknout.

Tip č. 9 - zaslání e-mailové zprávy z prohlížeče

Adresní řádek je velmi důležitým a zajímavým prvkem prohlížeče. Pokud do něj vepíšete slovíčko mailto: a za dvojtečku uvedete e-mailovou adresu, spustí se výchozí poštovní program, vytvoří se nová zpráva a do kolonky Komu (To:) bude vepsána e-mailová adresa, uvedená za dvojtečkou u klíčového slova mailto. Schválně si zkuste, jak dlouho a kolik kliknutí myší potřebujete k tomu, než spustíte poštovního klienta, zadáte vytvoření nové zprávy a do kolonky komu (To:) napíšete e-mailovou adresu. Tímto trikem toto provedete velmi rychle.

Tip č. 10 - rychlé zadání adresy do adresního řádku

Také se Vám zdá zdlouhavé vypisovat do adresního řádku celou adresu nějakého serveru? Naštěstí za nás alespoň prohlížeč dopíše před adresu typ protokolu (např. http://). To ale není vše. Pokud do adresního řádku napíšete pouze prostřední část internetové adresy (např. místo www.seznam.cz jen seznam) a stisknete klávesovou zkratku [CTRL]+[Enter], kolem tohoto slova se doplní zbytek a budete automaticky přesměrováni na požadovaný server. Tento tip je ale omezen místním nastavením, proto se doplňuje automaticky doména cz.

Tip č. 11 - oblíbená stránka na pracovní ploše

V případě, že často navštěvujete nějakou stránku, můžete si ji přidat do Oblíbených položek nebo si ji nastavit jako domovskou stránku, která se vyvolá při spuštění prohlížeče. Co ale dělat v případě, že takovýchto stránek máte vícero? Nastavení jako domovskou stránku nepřipadá v úvahu, v Oblíbených položkách se může ztratit, ale na pracovní ploše si je můžete pěkně vyskládat. Stačí si jen v prohlížeči příslušnou stránku zobrazit, v adresním řádku uchopit odkaz na ní za ikonku a přetáhnout ji na pracovní plochu Windows (okno s prohlížečem nesmí být maximalizované přes celou obrazovku, abyste viděli pracovní plochu). Tam se pak vytvoří zástupce, a pokud na něj poklepete, otevře se Internet Explorer a do něj se příslušná stránka načte.

Tip č. 12 - obrázek v novém okně

Internetové stránky jsou zaplněny různou grafikou a spousty obrázků. Pokud uchopíte obrázek na stránce levým tlačítkem myši a přesunete jej do adresního řádku, zobrazí se obrázek na samostatné stránce. Tento trik ovšem nefunguje pro obrázky, které jsou umístěny jako pozadí WWW stránky nebo tabulky.

30.08.2007, 15:44 vytvořil Administrator