| Výuka > Internetové služby > Rozšířené vyhledávání |

Rozšířené vyhledávání

 Vyhledávací služba - GOOGLE

Vyhledávací služba - GOOGLE

Jednou ze základních služeb internetu je též vyhledávání informací. Od svého prvopočátku, kdy se provádělo vyhledávání zadáváním příkazů do příkazové řádky, se tato služba značně přiblížila běžným uživatelům a též se integrovala do příjemnějšího webového rozhraní. Rozdělení vyhledávacích služeb bylo uvedeno již v úvodu do internetu. V této části se tedy zaměříme na pokročilejší vyhledávání s využitím těchto služeb. Ukážeme si, jak pracovat s jedním z nejpopulárnějších vyhledávačů, jímž je bezesporu Google.

Jeho prostředí je velmi jednoduché až strohé, což vyhovuje spoustě uživatelů, nejsou totiž obtěžováni žádnou reklamou. Ovládání je též velmi snadné a vyhovuje jak začátečníkům, tak i pokročilejším uživatelům. Každý si zde prostě vybere to své.

Při prvním spuštění si prohlížeč detekuje prostředí, ve kterém bude používán a automaticky nastaví jazyk, kterým bude komunikovat (pro české prostředí se automaticky zapne Čeština).

V položce Nastavení můžete definovat obecné vlastnosti tohoto vyhledávače, k nimž patří např. způsob vyhledávání v určitém jazyce (nebo jazycích), počet výsledků vyhledávání na jedné stránce nebo např. zajímavá funkce, kterou zatím postrádám ve většině vyhledávačů - otevírání výsledků hledání v nových oknech. Tato vymoženost je výbornou pomůckou, neztratíte tak kontinuitu vyhledávání, ale konkrétní stránky jsou zobrazeny mimo okno s výsledky.

Chcete-li si procvičit i jiný jazyk, než je čeština, můžete vyhledávač přepnout do tohoto jazyka položkou Výběr jazyka (Language Tools). Zde je též možné nastavit výchozí jazyk pro vyhledávání, což v praxi znamená, že budou vyhledávány pouze stránky psané určitým jazykem nebo budou vyhledávány stránky v určité zemi. Také zde můžete nalézt seznam, ve kterém je zobrazeno, kde všude na světě Google má svou stránku (včetně ČR - www.google.cz).

Spoustu zajímavostí můžete nalézt pod položkou Všechno o Google (je psána v angličtině). Z těch nejzajímavějších myšlenek snad vyzvednu pouze jednu - tzv. Google Toolbar. Je to jednoduché rozšíření prohlížeče, které přidá do ovládací části panel pro vyhledávání pomocí tohoto vyhledávače. Po jeho nainstalování už nebudete muset načítat stránku s tímto vyhledávačem, ale postačí Vám zadat do kolonky Toolbaru hledaný výraz a ihned dostanete výsledky hledání v aktuálním otevřeném okně. Tento Toolbar je i součástí programu ICQ, o němž bude psáno dále.

V horní části vyhledávače jsou umístěny čtyři záložky - Web, Obrázky, Skupiny a Adresář. Těmito záložkami se přepíná vyhledávač do režimu vyhledávání příslušné oblasti. Záložka Obrázky je určena pro vyhledávání obrázků, záložka Skupiny vyhledává v diskuzních příspěvcích, záložka Adresář je jakýmsi katalogem (viz křižovatky v části o úvodu do internetu) stránek rozčleněných do logicky uspořádaných kategorií a nakonec záložka Web slouží k vyhledávání webových dokumentů.

Předchozí odstavec popisuje základní prostředí vyhledávače, s nímž jste se již dříve seznámili a většina začátečníků jej vcelku rychle ovládne. Pojďte se ale teď podívat na pokročilejší způsoby vyhledávání tímto vyhledávačem. Pro přepnutí do pokročilého režimu je na úvodní obrazovce odkaz Pokročilé vyhledávání. Popišme si tedy jednotlivé vlastnosti pokročilého vyhledávání tak, jak jsou označeny červeně čísly na následujícím obrázku vpravo.

 Vyhledávací služba - GOOGLE - pokočilé vyhledávání

Vyhledávací služba - GOOGLE - pokočilé vyhledávání


 1. toto je běžný režim vyhledávání, kdy Google vyhledává všechna slova bez ohledu na pořadí kdekoli na stránce
 2. používá se, pokud hledáte tzv. frázi - tzn. přesné spojení několika slov
 3. tzv. hledání synonym - zde se tedy uvádějí slova, jež vyjadřují tu samou věc, kterou hledáte (např. "základní deska" a "motherboard") neboť nemusíte netušit, v jaké variantě se slovo na Vámi hledané stránce vyskytuje
 4. chcete-li vyloučit stránky, na nichž se vyskytuje nějaké slovo (slova), vypíšete ho (je) právě do této kolonky
 5. dalším omezením ve výsledcích vyhledávání mohou být pouze stránky, psané zadaným jazykem
 6. Google umí též vyhledávat konkrétní typy dokumentů (Portable Document Format, PostScript, DOC, XLS, PPT, Rich Text Format), což oceníte zejména při hledání specifických informací obsažených v těchto dokumentech.
 7. specializovaný druh vyhledávání podle změn v zadaném časovém údobí
 8. toto je pozůstatek z tzv. AltaVista syntaxe, která dokázala definovat výskyt zadaného řetězce např. v titulku stránky, v odkazech na stránce či v těle webové stránky
 9. zadáním domény, ve které předpokládáte, že se stránka nachází značně zjednodušíte vyhledávání a zmenšíte tak skupinu webů, které by byly zahrnuty do výsledků vyhledávání bez použití tohoto kritéria
 1. zde již můžete jen zadat, kolik výsledků hledání budete maximálně očekávat na jedné stránce a tlačítkem Hledat zahájíte vyhledávání

Pro specifické vyhledávání webových stránek můžete použít ještě následujících dvou kolonek, které jsou součástí Rozšířeného vyhledávání. Zde se již nehledá konkrétní výraz, ale zadává se URL adresa stránky.

 1. vyhledání stránek, které jsou podobné té, kterou zadáte
 2. vyhledání stránek, které odkazují na zadanou adresu

 Vyhledávací služba - GOOGLE - vyhledávání ve výsledcích

Vyhledávací služba - GOOGLE - vyhledávání ve výsledcích

Jak se ale zachovat v případě, že si nejste až tak 100% jisti tím, co hledáte? I zde Vám tento vyhledávač nabízí možnost řešení. Může nastat situace, že až v okamžiku, kdy vyhledáváte, Vás začnou napadat další klíčová slova, jimiž byste mohli daný výsledek zúžit.

Předpokládejme tedy, že hledáte nějaký automobil (viz klíčové slovo). Vyhledávač nalezne množinu stránek, které odpovídají tomuto kritériu (je to opravdu velká množina). Pokud tedy nyní zjistíte, že hledáte nějaký konkrétní automobil, nemusíte začínat s vyhledáváním od začátku, ale postačí kliknout na odkaz Hledat ve výsledcích.

Tak budete přesunuti na novou stránku, kde doplníte další slovo, jímž se výběr ještě více zúží.

 Vyhledávací služba - GOOGLE - další vyhledávání ve výsledcích

Vyhledávací služba - GOOGLE - další vyhledávání ve výsledcích

Pokročilejší uživatelé si samozřejmě zvolí klíčová slova ihned, ovšem i ti mohou nadále využít této příjemné vlastnosti.

Stejně tak jsou již zkušenější uživatelé obeznámeni s tím, že nemusí vůbec navštívit stránku s Pokročilým vyhledáváním, ale přesto pokročile vyhledávat. K tomu jsou k dispozici určité operátory a přepínače. Mezi nejčastější operátory patří AND (možno nahradit +), NOT (-), co se týká přepínačů, je to například site: (viz 9 v popisu Pokročilého vyhledávání).

To je ona část, která vychází z AltaVista syntaxe (což bylo vysvětleno již dříve).

02.09.2007, 19:09 vytvořil Administrator