| Výuka > Internetové služby > Prohlížeč WWW stránek |

2. Služba WWW a prohlížeč WWW stránek

Jak již bylo uvedeno dříve, tato služba nám dává k dispozici nepředstavitelně velký svět internetových stránek, které se stávají poslední dobou zcela multimediální. Je u nich použito prvků grafiky, zvuku i videa a mnohdy jsou doplněny o velmi působivé prvky dynamičnosti.

Aby byl požitek z takto vytvořených stránek pokud možno co největší, uvedu zde pár zajímavých tipů a rad.

Podívejme se tedy nejprve na nastavení prohlížeče internetových stránek. Uvažujme nyní nastavení prohlížeče MS Internet Explorer. Veškerá nastavení prohlížeče jsou zakomponována do nabídky Nástroje - Možnosti Internetu. K dispozici máme jak nastavení obecných vlastností prohlížeče - domovská stránka, dočasné soubory či historie, tak i zabezpečení prohlížeče, hodnocení obsahu, způsob připojení, asociace s dalšími aplikacemi nebo podrobnější nastavení prostředí prohlížeče.

Vhodným nastavením zabezpečení prohlížeče předejdete nebezpečným činnostem některých skriptů, které mohou být součástí WWW stránek. To se týká zejména prvků ActiveX, jež se staly před nedávnou dobou velkou hrozbou díky své schopnosti odpojit spojení vytáčenou linkou, změnit vytáčené číslo na nějakého zahraničního poskytovatele a znovu se připojit k internetu, ovšem tentokráte již za ceny mezinárodních volání. Toto je pouze jedna ukázka bezpečnostních děr, které ActiveX dokáží prolomit. Vhodným nastavením úrovně zabezpečení se můžeme tomuto zdaleka vyhnout.

Dalším zajímavým prvkem je hodnocení obsahu. To se dá v praxi využít k omezení určitých WWW stránek, které splňují dané podmínky hodnocení obsahu, jehož úroveň se dá nastavit. Zapnutí či vypnutí hodnocení obsahu je omezeno heslovaným přístupem, což umožňuje vypnutí tohoto hodnocení bez znalosti přístupového hesla. Je též vhodné podotknout, že i přes zapnutí této volby není 100% pokryta oblast stránek, která má být uživateli utajena.

Na záložce Připojení nastavujeme způsob připojení k internetu - jak telefonické, tak ostatní řízené např. Proxy serverem.

Panel nástrojů prohlížeče Internet Explorer obsahuje některá tlačítka, která mohou mít velmi praktické využití pro provázání s dalšími aplikacemi. Asociace s těmito aplikacemi se provádí na záložce Programy, kde je možné asociovat editor HTML, e-mailový klient, program pro správu diskuzních skupin, program pro volání po internetu, diář či adresář.

Upřesňující nastavení prohlížeče jsou zahrnuta na kartě Upřesnit, kde se provádí další podrobnější nastavení prohlížeče. Nastavovat můžeme např. MS Virtual Machine, vlastnosti multimédií, automatizaci instalace některých komponent nebo i vlastnosti zabezpečení.

Aby si každý čtenář mohl stránku co nejpohodlněji přečíst, je do prohlížeče integrována možnost změnit velikost písma pro veškeré texty na WWW stránkách. Běžně se můžete setkat se situací, kdy čtenář je k monitoru "přilepen" a z velmi malé vzdálenosti studuje obsah obrazovky. Je to způsobeno zejména jeho návyky, ale přesto se může čtení upravit právě změnou velikosti textu, kterou nastavíte v nabídce Zobrazit - Velikost textu. Zde je připraveno několik přednastavených velikostí od nejmenší až po největší, které se uplatní u velkých monitorů, kde je písmo značně malé. Pozor ale, ne vždy tato nastavení fungují, neboť záleží zejména na technice, kterou autor použil pro definici vlastností (velikosti) textu.

30.08.2007, 15:39 vytvořil Administrator