| Výuka > Internetové služby > Instant Messenger |

Instant Messenger

 ICQ Lite

ICQ Lite

Instant Messenger je program, který umožňuje vést dialog mezi uživateli organizovanými ve stejné síti, jako je např. ICQ, Yahoo, atp. Tyto programy zobrazují stav uživatelů, zda-li jsou on-line (připojeni), off-line (odpojeni), away (nepřítomni) atp. Vaši přátelé jsou uloženi v tzv. seznamu kontaktů (contact list), ihned vidíte jejich status a můžete s nimi zahájit přímou komunikaci.

Některé z těchto instantních messengerů (např. ICQ, MSN, ...) dokonce podporují i další způsoby komunikace, jako jsou internetové telefonování, webové konference atd.

Následuje seznam některých nejznámějších instantních messengerů:

Při on-line komunikaci, ale nejen tam, se často používají tzv. emotikony (někdy též Smileys, česky smajlíci) pro vyjádření aktuálních pocitů zúčastněných osob. Je to drobné přiblížení situace, pocitů a nálad, což je bohužel při elektronické komunikaci vyloučeno z psaného textu vypozorovat.

02.09.2007, 19:11 vytvořil Administrator