| Výuka > Internetové služby > Elektronická pošta |

Elektronická pošta

Pro správu elektronické pošty se dnes využívá nejčastěji dvou přístupů:

 • webového rozhraní
 • e-mailového klienta

V následujících pár bodech jsou naznačeny určité výhody i nevýhody používání poštovního klienta nebo webového rozhraní. Neohlížejte se na počet kladů nebo záporů, neboť cílem je Vám tyto služby představit, ne je hodnotit.

Poštovní klient

 • Poštovní klient umožňuje soustředit poštu z více schránek, což je velmi pohodlné.
 • Po dobu psaní či čtení zprávy nemusíte být připojeni k internetu. Program se připojí až v okamžiku, kdy odesílá a přijímá nové zprávy, což je levnější např. u dial-up připojení.
 • Provázání adresáře kontaktů i s jinými programy, např. Hromadná korespondence v MS Wordu.
 • Poštovní klient je potřeba správně nakonfigurovat pro příjem a odesílání pošty.
 • Na všech počítačích, se kterými přijdete do styku, nemusí být poštovní klient nainstalován.
 • Poštu máte uloženu pouze na jednom místě, např. doma nebo v zaměstnání, není tedy přenositelná (pokud nemáte zapnuto ponechávání kopií zpráv na serveru).

Webové rozhraní

 • E-mailové zprávy můžete číst a psát kdekoli a kdykoli tam, kde je prohlížeč WWW stránek (což je dnes skoro všude).
 • Nemusíte mít nainstalován další program ve Vašem počítači.
 • Veškerou e-mailovou korespondenci máte "při sobě" kdekoli a kdykoli.
 • Prohlížeč WWW stránek nemusíme nijak konfigurovat, aby bylo možné pracovat s poštovní schránkou.
 • V okamžiku, kdy máte více e-mailových účtů, je nešikovné spravovat každý z nich jednotlivě, tzn. procházet a kontrolovat každý účet samostatně.
 • Po dobu psaní nebo čtení e-mailu jste připojeni k internetu a platíte tedy poplatky za připojení (pokud se momentálně připojujete způsobem, kde hradíte dobu strávenou na internetu - např. dial-up).

Co je tedy možné provádět s elektronickou poštou? Její základní koncept je jasný - odesílání a přijímání elektronických dopisů, ale to není zdaleka vše, co nám dává k dispozici. Často se využívá elektronické pošty ke stahování souborů či stránek, k vyhledávání informací na internetu, či k zapojení do elektronických konferencí a netnews.

30.08.2007, 16:02 vytvořil Administrator