| Výuka > Internetové služby > České kódování |

Problematika českého kódování

Dost nepříjemným prvkem, který je provázán s elektronickou poštou, je problematika českého kódování zpráv. S tímto problémem se můžete setkat kdekoli (v textových editorech, u tiskáren, na webových stránkách, atp.).

Jelikož spousta lidí využívá ve spojitosti s internetem celou řadu platforem a programů, jež jsou nejednotné, nedá se 100% doporučit jeden konkrétní přístup. Vše je věcí názoru, proto i já zde přednesu svůj. Pokud jsem si jistý, že příjemce mého e-mailu používá platformu Windows, odesílám mu elektronické zprávy s použitím kódové stránky ISO 8859-2 (výjimečně Windows 1250). Je to můj zvyk a mám jím zaručeno, že příjemce zprávu dokáže přečíst. Tento typ kódování mám přednastaven ve svém poštovním programu. Pokud si ale jist nejsem, používám zprávy, kde kódování nepoužívám a píši text tzv. "nahoře bez", tedy bez diakritiky (bez použití háčků a čárek - tzv. CESKY). K tomuto se přikláním i v případě, kdy příjemce čte poštu např. v prostředí LINUXu či MacOSu.

30.08.2007, 16:08 vytvořil Administrator