| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Vytvoření nového obrázku |

Vytvoření nového obrázku

 Vytvoření nového obrázku

Vytvoření nového obrázku

V nabídce Soubor - Nový, klávesovou zkratkou [CTRL]+[N] nebo kliknutím na ikonku ve standardním panelu nástrojů začnete vytvářet nový obrázek.

Můžete si zadat budoucí rozměry tohoto obrázku a též si zvolit jednotky, ve kterých bude obrázek vytvořen.

Každý obrázek musí mít definováno nějaké rozlišení, které udává, kolik bodů (point) se vejde na jeden palec (inch) - tzv. ppi. Pro obrázky, které jsou určeny pro WWW stránky se obvykle používá rozlišení 72 ppi (výjimečně 92 ppi).

Dále si můžete zvolit, jaká bude barva pozadí nově vytvořeného obrázku, kdy s výhodou se používá tzv. transparentní barva, zejména pro obrázky určené pro WWW. Současně s jakýmkoli obrázkem je vytvořena tzv. hladina (o těch si budeme povídat později) s názvem Pozadí (Background), což nám umožní opět tuto barvu kdykoli změnit.

Poslední prvek, který můžete zadat je tzv. barevná hloubka. Ta udává, kolik barev je schopen bod (point) zobrazit. Zde je doporučeno zadávat 24 bitovou hloubku, neboť tu podporuje celá řada efektů v PSP. Pokud ovšem vytvoříte obrázek s větší či menší barevnou hloubkou, můžete si ji dodatečně změnit za běhu programu (Barvy - Snížit/Zvýšit barevnou hloubku).

02.09.2007, 19:26 vytvořil Administrator