| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Výběr vektorových objektů, Mřížka a vodicí linky |

Výběr vektorových objektů, Mřížka a vodicí linky

Nástroj - Výběr vektorových objektů

Tento nástroj dokáže pracovat pouze s vektorovými objekty. Chová se podobně jako nástroj Deformace, dokáže tedy vektorové objekty deformovat, otáčet, atp. Pokud je zvolen tento nástroj a je vybrán nějaký vektorový objekt, lze na něm kliknout PTM, čímž se zobrazí kontextová nabídka, v níž je možné zvolit Editovat uzel. Tím můžete vektorový objekt ještě dále deformovat. Ukončení této editace provedete klávesovou zkratkou [CTRL] + [Q] nebo opět PTM a zadáním Ukončit editaci uzlu.

Mřížka a vodítka

 Nastavení vodítka

Nastavení vodítka

Mřížka i vodítka slouží pro přesnější kreslení. Mohou využívat tzv. magnetického efektu, který umožňuje kresleným objektům přiskočit, v okamžiku přiblížení se k mřížce či vodicí lince. Mřížku i vodicí linky lze skrýt či zobrazit v nabídce Zobrazit, tamtéž se dají nastavit i jejich vlastnosti (lze použít též dvojklik na pravítku). Pro práci s vodítky je zapotřebí pravítka, jež se opět aktivuje v nabídce Zobrazit. Vlastnosti pravítka lze nastavit v nabídce Soubor - Nastavení - Hlavní nastavení programu... na záložce Pravítka a mřížka.

Vodicí linky se "vytáhnou" ze svislého či vodorovného pravítka. Přesné umístění či barvu vodítka lze nastavit v okamžiku, kdy na vodítku kliknete PTM v oblasti pravítka. Stejným způsobem jej můžete i odstranit.

 Pozice vodítka na pravítku

Pozice vodítka na pravítku

Magnetický efekt, zmiňovaný výše, se aktivuje (deaktivuje) opět v nabídce Zobrazit - Přichytit na vodítka.

02.09.2007, 19:51 vytvořil Administrator