| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Výběr, Laso, Magická hůlka |

Výběr, Laso, Magická hůlka

Nástroj - Výběr

 Alternativní panel nástroje Výběr

Alternativní panel nástroje Výběr

Výběrový nástroj se používá pro určení oblasti v aktuální hladině. Geometrický tvar oblasti se definuje v alternativním panelu nástroje Výběr, kdy může oblast nabývat tvaru:

  • obdélníku / čtverce
  • kulatého obdélníku / čtverce
  • elipsy / kruhu
  • trojúhelníku / n-úhelníku
  • hvězdy
  • šipky

Při označování oblasti můžete využít i rozšíření oblasti o zadaný počet bodů nebo označení oblasti tzv. do ztracena.

Výběrový nástroj dovoluje odebírat i přidávat oblasti, které mají být součástí výběru. Po označení první oblasti podržte klávesu [SHIFT] a přidejte další oblast. Pokud označíte nějakou oblast a část z ní chcete vypustit, označte si tuto oblast, stiskněte klávesu [CTRL] a část této oblasti tažením myší odznačte. Pro označení celého obrázku lze použít klávesovou zkratku [CTRL]+[A].

Pro detailnější nastavení nástroje Výběr lze použít i stejnojmennou nabídku.

Nástroj - Laso

 Alternativní panel nástroje Laso

Alternativní panel nástroje Laso

Nástroj Laso se používá pro ruční výběr oblasti v aktuální hladině. Způsob označování oblasti se nastavuje opět v alternativním panelu nástroje Laso a může nabývat následujících vlastností:

  • od ruky (Freehand)
  • bod po bodu (Point to Point)
  • chytrý okraj podle kontrastu (Smart Edge)

I u tohoto nástroje se používají výše uvedené triky pro označování.

Laso tedy dovoluje odebírat i přidávat oblasti, které mají být součástí výběru. Po označení první oblasti podržte klávesu [SHIFT] a přidejte další oblast. Pokud označíte nějakou oblast a část z ní chcete vypustit, označte si tuto oblast, stiskněte klávesu [CTRL] a část této oblasti tažením myší odznačte. Pro označení celého obrázku lze použít klávesovou zkratku [CTRL]+[A].

Nástroj - Magická hůlka

 Alternativní panel nástroje Magická hůlka

Alternativní panel nástroje Magická hůlka

Magická hůlka označí oblast, která má společnou barvu, odstín, sytost, průhlednost atp. Používá se např. při nahrazování barev v určitých částech obrázku.

Hodnotou tolerance nastavíte mez, která určí zda bude oblast zahrnuta do výběru nebo již nikoliv.

02.09.2007, 19:36 vytvořil Administrator