| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Vrstvy a hladiny, Označování a kopírování |

Vrstvy a hladiny, Označování a kopírování

 Panel hladin

Panel hladin

Hladiny je možné si představit jako skleněné desky, které jsou na sobě položeny. Na každé hladině je umístěn nějaký objekt a při pohledu přes všechny hladiny získáváte výslednou kompozici díla.

PSP rozeznává dva základní druhy hladin:

  • rastrové
  • vektorové

a dva speciální druhy hladin:

  • plovoucí výběr (Floating Selections)
  • pozadí (Background Layer)

Do rastrových hladin se vkládají rastrové objekty, u kterých je možné nastavovat rozmanité efekty. Vektorové hladiny jsou určeny pro objekty, jež jsou vytvořeny v režimu vektorů. Tyto objekty je možné později modifikovat (např. vektorový text je možné na rozdíl od rastrového dodatečně upravovat).

Hladiny mohou být viditelné či neviditelné. Tato vlastnost se nastavuje LTM v Panelu hladin ikonkou se symbolem brýlí. V pravé části Panelu hladin se nastavují vlastnosti jednotlivých vrstev, jako je např. průhlednost - posuvníkem v černobílé škále. Je zde možné též vytvořit skupinu vrstev, případně vrstvu uzamknout, aby v ní nemohly být prováděny změny.

Pořadí hladin lze změnit přetažením názvu vrstvy v Panelu hladin. Hladinu Pozadí přesouvat nelze.

Označování a kopírování

Pro kopírování objektů se využívá schránky. Využívá se zde analogických postupů, jež jsou podobné např. práci v textovém editoru. Více napovídá následující tabulka:

akce rastrové objekty vektorové objekty
označení výběrovým nástrojem, lasem nebo
magickou hůlkou
nástrojem pro výběr
vektorových objektů
umístění objektu do schránky [CTRL]+[C] [CTRL]+[C]
vložení objektu jako nový obrázek [CTRL]+[V] [CTRL]+[V]
vložení objektu do aktuálního obrázku [CTRL]+[E] [CTRL]+[G]
vložení objektu do nové vrstvy [CTRL]+[L] [CTRL]+[L]

02.09.2007, 19:52 vytvořil Administrator