| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Šipka, Lupa, Deformace, Ořezávání, Posuvník |

Šipka, Lupa, Deformace, Ořezávání, Posuvník

Nástroj - Šipka

Nástroj šipka umožňuje posun velkého obrázku v okně. Při stisknutí LTM v obrázku se zobrazí ruka, která uchopí obrázek a posouvá jej v okně. Posouvat je možné i kurzorovými šipkami či klávesami [PageUp] a [PageDown]. Je to jakási náhrada posuvníků, které jsou součástí okna, pokud se obrázek do okna nevejde.

Nástroj - Lupa velikost zvětšení / zmenšení v titulku obrázku

Nástroj lupa umožňuje zobrazit obrázek ve zvětšené či zmenšené podobě. Velikost zvětšení nebo zmenšení je uvedeno v titulku každého obrázku.

Levým tlačítkem myši (LTM) se zvětšuje náhled na obrázek, pravým tlačítkem myši (PTM) se náhled zmenšuje. Zvětšit je možné i část obrázku (např. jedno písmenko v textu), což se provede tažením myši přes objekt (zobrazuje se černý rámeček), jež hodláte zvětšit. Pokud potřebujete vrátit náhled do poměru 1:1, použije se klávesová zkratka [CTRL]+[ALT]+[N].

Počítačové myši vybavené kolečkem též dovolují provádět zvětšování či zmenšování náhledu na obrázku. Tehdy musí být kurzor mimo okno s obrázkem a otáčením kolečkem dopředu se náhled zvětšuje, otáčením zpět se náhled zmenšuje.

Nástroj - Deformace

Tento nástroj lze použít pouze ve vrstvách, nikoli v základní vrstvě Pozadí. Umožňuje deformovat objekty - zešikmit, otočit, přesunout, zvětšit či zmenšit. Pro deformace se používají ouška, která se zobrazí u vybraného objektu. I zde se využívá kláves [SHIFT] (zešikmení) a [CTRL] (symetrické deformace).

Deformační režim se ukončí v alternativním panelu tohoto nástroje nebo dvojklikem mimo oblast deformace.

Nástroj - Ořezávání

Oříznutí obrázku umožňuje velmi rychlou a pohodlnou práci s velkým obrázkem, kdy potřebujete využít pouze část z něj. Oříznutí se provádí pro všechny vrstvy! Vlastnosti oříznutí - přesná definice oblasti výřezu - se dá nastavit v alternativním panelu tohoto nástroje tlačítkem Nastavení ořezu.

Vlastní oříznutí se provede tlačítkem v alternativním panelu nebo dvojklikem LTM uvnitř ořezávané oblasti.

Nástroj - Posuvník

Posuvník jednoduše přesouvá pozice objektů v jednotlivých hladinách s výjimkou hladiny Pozadí!

31.08.2007, 08:14 vytvořil Administrator