| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Paleta barev |

Paleta barev

 Paleta barev

Paleta barev

Paleta barev slouží pro určení barvy obrysů a výplní u kreslených objektů. U stylu jsou dva obdélníčky. Horním určujete barvu obrysů, dolním barvu výplní. Příslušnou barvu si můžete vybrat z barevné palety nad styly (levým a pravým tlačítkem myši) nebo kliknutím na příslušný barevný obdélníček a volbou barvy.

Pokud na obdélníčku, kterým zadáváte barvu výplně či obrysu, levé tlačítko myši přidržíte, můžete změnit i styl výplně (či obrysu). Nabízí ze čtyři volby:

 Výplně

Výplně

  • Plná výplň
  • Gradientní výplň
  • Vzorková výplň
  • Bez výplně

Pokud potřebujete prohodit rychle barvu obrysů a výplní, poslouží Vám k tomu dvojšipka nad barevnou paletou. Pokud na ni kliknete levým tlačítkem myši, barvy se prohodí.

 Výplně

Výplně

Dále se nabízí volba textury pro barevnou výplň. Textura je jednoduchý rastrový obrázek, který je umístěn jako výplň kresleného objektu.

 Použití textury Fabric v měřítku 29 %

Použití textury Fabric v měřítku 29 %

 Použití gradientní výplně Chrome Reflect

Použití gradientní výplně Chrome Reflect

Pro rychlý výběr naposledy použitých barev můžete použít pravé tlačítko myši na rámečku, kterým definujete styl popředí či pozadí (tzv. Recent Colors).

 Detailní nastavení barvy

Detailní nastavení barvy

Detailnější nastavení barev lze vyvolat levým tlačítkem myši v oblasti stylu popředí či pozadí při plné výplni (viz následující obrázek). Dialogové okno barva zahrnuje následující položky:

Základní barvy umožňují rychlý výběr ze 48 barev.

Vlastní barvy využijete v okamžiku, kdy budete potřebovat často některé barvy, jejichž hodnoty jste si již nastavili. Před namícháním barvy si nejprve zvolte kolonku, kam přijde barva umístit, poté ji namíchejte a přidejte do seznamu tlačítkem Přidat vlastní. Vlastních barev můžete používat najednou 16.

Barevný kruh slouží pro nastavení barvy. Její sytost pak určíte ve čtverci, jež je vepsán do barevného kruhu.

Aktuální barva dovoluje studovat i nastavovat příslušnou barvu podle modelu RGB či HSB (viz dále). Užitečná je též kolonka HTML kód, zejména pro tvůrce WWW stránek, kteří zde mohou získat pohodlně HEXa kód příslušné barvy, který se vkládá do HTML kódu WWW stránek (např. barva pozadí, textu, odkazů, rámečků, atp.).

Nová a stará barva se hodí v případě, kdy je potřeba navrátit se k původní barvě, která byla načtena při vyvolání dialogu barev (stará barva).

02.09.2007, 19:31 vytvořil Administrator