| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Otevření a uložení obrázku |

Otevření obrázku

Obrázek je možné v PSP otevřít několika způsoby:

  • V nabídce Soubor - Otevřít
  • Klávesovou zkratkou [CTRL]+[O]
  • Poklepáním v Průzkumníkovi na zástupce, který je asociován s PSP
  • Přetažením souboru s obrázkem z Průzkumníka do PSP (Drag & Drop)
  • Importem (Soubor - Importovat) z nějakého zařízení, jako je skener, digitální fotoaparát či "sejmutí obrazovky"

Obrázky vytvořené v PSP mají příponu (typ) .psp

Uložení obrázku

Uložení obrázku je, podobně jako otevření, možno uskutečnit několika způsoby:

  • V nabídce Soubor - Uložit
  • Klávesovou zkratkou [CTRL]+[S]
  • Uložením pod jiným jménem nebo na jiné místo v nabídce Soubor - Uložit jako
  • Klávesou F12 (Uložit jako)
  • Exportem do jiného grafického formátu (Soubor - Exportovat)

31.08.2007, 08:05 vytvořil Administrator