| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Klonování, Nahrazení barvy, Retušování, Guma |

Klonování, Nahrazení barvy, Retušování, Guma

Nástroj - Klonování

Klonovací nástroj umí nahradit část obrázku definovanou oblastí. PTM se definuje, odkud se bude klonovat, a LTM se oblast naklonuje. Tímto nástrojem lze například odstranit nápisy z naskenovaného obrázku či zamaskovat některé chyby. Místo definované PTM se bude klonovat ve směru, který udáte LTM. Klonování může být zarovnané nebo nezarovnané, což se projeví v okamžiku, kdy potřebujete nějakou oblast opakovat.

Alternativní panel tohoto nástroje je podobný nástroji Štětec.

Nástroj - Nahrazení barvy

I tento nástroj využívá stejného alternativního panelu jako Štětec a má za úkol nahradit zvolenou barvu barvou jinou. Používá se ve spojitosti s kapátkem. Kapátkem nasajete barvu (LTM), kterou budete chtít nahradit, v paletě barev si pak vyberete barvu (barva pozadí), kterou bude nahrazena. Opět můžete definovat velikost, tvar a další vlastnosti nahrazovacího nástroje.

Nástroj - Retušování

Retušováním se provádí detailní korekce obrázků. Alternativní panel tohoto nástroje je podobný nástroji Štětec, je zde však navíc roletka Mód retuše, kterou definujete, jak se má nástroj chovat (má zesvětlovat, ztmavovat, rozmazávat, atp.)

Nástroj - Guma

Vymaže danou oblast a nahradí ji definovaným stylem v barevné paletě. Gumovat lze jak LTM, tak i PTM, čímž se použije definovaný styl popředí či pozadí.

Vlastnosti gumy se nastavují v alternativním panelu.

31.08.2007, 08:21 vytvořil Administrator