| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Kapátko, Štětec |

Kapátko, Štětec

Nástroj - Kapátko

 Alternativní panel nástroje Kapátko

Alternativní panel nástroje Kapátko

Kapátko umí "nasát" barvu z obrázku do palety barev. LTM nasaje barvu popředí, PTM barvu pozadí.

U kapátka se s výhodou využije tzv. Přesného kurzoru, který si zaktivujete v alternativním panelu Kapátka na záložce Nastavení kurzoru a tabletu. Tento tvar kurzoru umožňuje detailnější pohled na obrázek a přesnější výběr příslušné barvy. Můžete jej samozřejmě využít i u ostatních nástrojů.

Nástroj - Štětec

Štětec nabízí celou řadu tvarů štětce pro kreslení:

  • čtvercový (Square)
  • kruhový (Round)
  • šikmý vlevo (Left Slash)
  • šikmý vpravo (Right Slash)
  • horizontálně položený (Horizontal)
  • vertikálně položený (Vertical)

 Alternativní panel nástroje Štětec

Alternativní panel nástroje Štětec

U štětce lze nastavit jeho tloušťku, tvrdost, průhlednost, krok i hustotu.

 Vlastní štětce

Vlastní štětce

Vedle roletky, kterou definujete typ štětce, je ikonka, kterou můžete zvolit jeden z přednastavených typů štětce. Jedna z voleb je i Vlastní, která nabízí celou řadu velmi působivých typů štětce, jež se nastavují ve vlastním dialogovém okně.

02.09.2007, 19:42 vytvořil Administrator