| Výuka > Grafika s PaintShop Pro > Barevná schémata |

Barevná schémata

Barevné schéma 1 bit - 2 barvy Barevné schéma 4 bity - 16 barev Barevné schéma 8 bitů - 256 odstínů šedé Barevné schéma 8 bitů - 256 barev Barevné schéma 24 bitů - 16,7 mil. barev
1 bit
2 barvy
4 bity
16 barev
8 bitů
256 odstínů šedé
8 bitů
256 barev
24 bitů
16,7 mil. barev

Model RGB

RGB model vzniká sčítáním barev, proto se mu říká aditivní model. S tímto modelem se setkáte zejména u zobrazovacích jednotek, jako jsou monitory. Body na obrazovce jsou zhasnuté (černé) a po dopadu světla na světlocitlivou mří�ku obrazovky dojde k rozsvícení bodu tou barvou, která vznikne složením příslušného množství červené, zelené a modré barvy.

  R Red červená
  G Green zelená
  B Blue modrá

Model CMY(K)

CMY model vzniká odečítáním barev, proto se mu říká tzv. subtraktivní model. S tímto modelem se nejčastěji setkáte u tištěných výstupů. Model sice obsahuje černou barvu, ale tato černá není dostatečně kvalitní, proto se k tomuto modelu přidává ještě černá barva, vzniká tak tzv. model CMYK (Cyan Magneta Yellow Black). U tiskáren se přihlíží k ceně nákladů na tisk, a proto se nepoužívá černé barvy vzniklé z modelu CMY, ale barvy přidané v samostatném zásobníku, což je podstatně levnější.

  C Cyan azurová
  M Magenta purpurová
  Y Yellow žlutá
  K Black černá

Model HSB

Barevný model HSB je založen na způsobu vnímání barev lidským okem. Odstín je barva odrážená nebo propouštěná daným objektem. Jeho hodnota je dána pevným umístěním na standardním barevném kruhu (od 0 ° do 360 °) a je dána názvem barvy, například červená, zelená či oranžová. Sytost (nasycení) udává množství šedé barvy v poměru k vlastní barvě (od 0 % - šedá do 100 % - plná sytost). Jas je označován jako relativní světlost nebo tmavost barvy a obecně je měřen v procentech (od 0 % - černá do 100 % - bílá).

H Hue odstín
S Saturation sytost
B Brightness jas

31.08.2007, 08:09 vytvořil Administrator