| Výuka > Grafika pro WWW > Grafika a (X)HTML |

Grafika a (X)HTML

WWW stránky mohou obsahovat několik různých variant grafického obsahu. Tím nejjednodušším je prosté formátování textu a tabulek prostřednictvím prvků HTML (viz Tvorba internetových stránek). Pokud je zapotřebí zpracovat stránku po grafické stránce, vhodným doplňkem jsou též kaskádové styly (viz CSS při tvorbě WWW stránek).

Častým jevem je využití grafiky začleněním obrázků. V této části se budeme zabývat právě tímto.

Připomeňme proto nejdříve základní prvky HTML, sloužící pro zvýraznění prvků na stránce. Běžné formátování textu je možné omezit na použití párových značek <b>, <i>, <u>, <font>, <pre>, <p>, <h1><h6>, <cite> či <blockquote> atp. Kombinací těchto prvků s prvky CSS můžete dosáhnout velmi pěkného vzhledu stránek (tzv. layoutu).

Často je potřeba doplnit graficky upravený text obrázkem. Pro vložení obrázku do konkrétního místa se používá značka <img>, jejímiž parametry můžeme ovlivnit vlastnosti obrázku. Někdy je ale zapotřebí upravit přímo obrázek, k čemuž slouží různé pomůcky a prográmky, z nichž pár si zde v závěru představíme.

Pro vložení obrázku na pozadí (tzv. tapeta) nějakého elementu (stránky, tabulky či buňky) se používá víceúčelový parametr background=" ". Použití obrázku na pozadí stránky může být efektní, ale ne efektivní, neboť dochází ke zpomalení načítání celé stránky. Moderní webdesign tapety na pozadí úplně nezavrhuje, ovšem jejich použití do značné míry omezuje.

30.08.2007, 21:49 vytvořil Administrator