| Výuka > Grafika pro WWW > Doporučení pro grafiku |

Doporučení pro grafiku

 • Je velmi účelné používat parametrů width=" " a height=" ", tj. informací o velikosti obrázku, již do HTML kódu. Je to trošku práce navíc, ale výsledek je uspokojující. Při načítání WWW stránky prohlížeč ihned vymezí prostor, do nějž bude obrázek zobrazen a mezitím pokračuje v načítání textu již na ty pozice pro něj určené. Navíc, pokud nejsou u obrázku tyto parametry uvedeny, musí se prohlížeč zeptat dodatečně serveru, jaké jsou rozměry obrázku, což zobrazení značně zpomaluje.
 • Každý obrázek by měl být popsán i tzv. alternativním textem (parametr alt=" "). Spousta uživatelů využívajících pomalé připojení k Internetu vypíná v prohlížeči zobrazení obrázků, aby ušetřili čas při načítání stránek. Proto aby byli informováni o tom, co se nachází za obrázek na konkrétním místě uvádíme již zmiňovaný krátký textový popisek příslušející k nezobrazenému obrázku. Tento text má též své opodstatnění pro uživatele, kteří mají zobrazování obrázků zapnuto. Těm se pak po přesunutí kurzoru myši na obrázek zobrazí u kurzoru bublinka obsahující tento text.
 • Není dobré odkazovat se na nějaký obrázek umístěný na jiném místě (serveru), než jsou zobrazované stránky. Mnohdy může nastat situace, kdy server s obrázky je mimo provoz a potom tedy nejsou stránky odkazující se na tyto nepřístupné obrázky neúplné. Pokud je nutno odkazovat se na obrázky na jiném místě, bývá zvykem na to upozornit.
 • Lepší než oddělování bloků na stránce grafickou linkou je použití značky <hr />, která vykresluje horizontální linku. Pomocí parametrů této značky je možné provádět s linkou různá kouzla. Použití této značky značně zrychlí načítání stránky, neboť nemusí být zasílány další zbytečné pakety ze serveru, ale prohlížeč si s touto HTML informací poradí sám přímo v připojeném počítači.
 • Dnes se již upouští od kdysi módního prvku Internetových stránek - grafického pozadí. Moderní se stávají weby používající jednolité pozadí (nejčastěji bílé, černé, pískově-žluté, atp.). Opět se zde prosadilo pravidlo rychlosti zobrazení stránky, neboť i když je obrázek pro pozadí malý, musí se na celou plochu okna prohlížeče třeba i 100× naskládat vedle sebe, což vyžaduje také určitý čas. Pokud to ale bez obrázku na pozadí nevydržíte pamatujte, že čím menší velikost obrázku na pozadí, tím se rychleji načte a také zobrazí.
 • Pamatujte, že text stránky musí zůstat za všech okolností dobře čitelný.
 • Zdůrazněte barvami strukturu stránek (záhlaví, navigační pruh, vlastní obsah stránky). Mají-li váš WebSite více sekcí, můžete každou z nich pojednat mírně odlišně, avšak tak, aby v uživateli zůstal pocit jednotnosti.
 • Čím méně barev použijete, tím lépe. Je-li na stránce použito více než 6 barev, stává se nepřehlednou.
 • Barvy používejte jen tam, kde jsou opravdu potřeba (oddělení částí stránek s různým významem, ke zdůraznění, atd.), aby na ní čtenář nalezl to podstatné.
 • Nepoužívejte přímou barevnou kombinaci červená + modrá. Tyto barvy se, při čtení textu, na sítnici špatně zaostřují a působí rozmazaným dojmem.
 • Použité barvy musí souviset s obsahem a zaměřením stránek.

30.08.2007, 22:12 vytvořil Administrator