| Výuka > Grafika pro WWW > Barvy |

Barvy

V HTML dokumentech se používá pro označení barvy dvou způsobů (CSS jich má mnohem více):

  • #RRGGBB
  • slovního pojmenování barvy

U prvního způsobu je zobrazení barvy přibližně 100%, neboť barva je smíchána z určitého podílu červené (RED), zelené (GREEN) a modré (BLUE) barvy. Pouze Netscape pracuje s výpočtem barev trošku nešetrně, neboť posun mezi odstíny R, G, nebo B má větší než třeba MS Internet Explorer, který zobrazuje výslednou barvu věrněji. Druhý způsob zápisu barev, je opět Netscape trošku nešetrnější a dokonce se může stát, že barva zapsaná správným anglickým ekvivalentem bude v prohlížeči zobrazena jako úplně jiná. Zápis touto formou má výhodu zejména pro začátečníky, kteří se obejdou bez kalkulačky a složitého přepočítávání barev do HEXadecimální soustavy.

Celkem existuje 140 barev, které je možné slovně pojmenovat. Následující tabulka ukazuje 16 základních barev s jejich HEXadecimálním kódem a slovním pojmenováním. Zbývajících 124 barev se označuje jako barvy X11.

Název #RRGGBB Barva Český název
black #000000   černá
maroon #800000   tmavě červená
green #008000   tmavě zelená
olive #808000   tmavě žlutá
navy #000080   tmavě modrá
purple #800080   tmavě fialová
teal #008080   tmavě tyrkysová
gray #808080   tmavě šedá
silver #C0C0C0   světle šedá
red #FF0000   červená
lime #00FF00   zelená
yellow #FFFF00   žlutá
blue #0000FF   modrá
fuchsia #FF00FF   fialová
aqua #00FFFF   tyrkysová
white #FFFFFF   bílá

Velmi často se můžete též setkat s 216 barvami, kterým se říká bezpečné barvy (216 web-safe colors), které mají tu vlastnost, že by se měly zobrazit na jakémkoli zobrazovacím zařízení stejně.

Pro jednoduchou ukázku míchání barev ve složkách RGB slouží následující ukázka. V ní můžete posuvníky měnit intenzitu jednotlivých barev a získáte tím i HEXa kód příslušné barvy.

Aby tento JavaApplet správně fungoval, musí prohlížeč podporovat JavaApplety a tato podpora musí být zapnuta.

RGM Mixer - JAVA applet

 nastavte jas monitoru tak, aby bylo koečko na hranici viditelnosti

nastavte jas monitoru tak,
aby bylo koečko
na hranici viditelnosti

Před vlastním mícháním barev je vhodné zkalibrovat jas monitoru. K tomu slouží následující pomůcka.

Nastavte jas monitoru tak, aby bylo kolečko v černém čtverci na hranici viditelnosti. Nutno podotknout, že kalibrace monitoru není jednoduchá záležitost. Monitory se profesionálně kalibrují tzv. kalibrometry. Na internetu se můžete setkat i s různými postupy kalibrace monitorů, jako např. na stránkách firmy FotoStar zabývající se zpracováním fotografií (i digitálních).

02.09.2007, 19:22 vytvořil Administrator