| Výuka > Fyzika > Fyzika na webu |

Fyzika na webu

Mechanika

WWW Mechanika v nových rozměrech Ústav mechaniky ČVUT FSI
WWW Zkušební laboratoře oddělení mechanických vlastností. Akreditovaná laboratoř č.1093 provádí zkoušky: lomové houževnatosti, tahem, tvrdosti, rázem v ohybu.

Mechanické kmitání a vlnění

WWW Perfektně zpracovaná oblast akustiky + obrázky, Gymnázium Praha 4 - Michle

Elektřina a magnetizmus

WWW Fyzikální čtvrtky, volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost

Kvantová a atomová fyzika

WWW Skupina ve Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy, zabývající se teoretickým a spektroskopickým výzkumem nejdůležitějších biomolekul a potenciálních chemoterapeutik.
WWW Ústav teoretické fyziky MFF UK
WWW FYZIKA II (Petr Kulhánek) - SUPER

Astronomie a astrofyzika

WWW Česká astronomická společnost
WWW K O Z M O S POPULÁRNO-VEDECKÝ ASTRONOMICKÝ ČASOPIS, vydáva: Slovenská ústredná hvězdáreň v Hurbanove
WWW Hubbleův kosmický teleskop (HST) + videa. Super
WWW Novinky z astronomie do roku 2003 (spousta informací!!!)
WWW Mars Pathfinder (spousta informací o Marsu, anglicky)
WWW Astronomy Picture of the Day (anglicky, super, též archiv)
WWW Obrázky vesmírných objektů získané Hubbleovým teleskopem (anglicky, spousty fotek)
WWW NSSDC Photo Gallery
WWW The Nine Planets A Multimedia Tour of the Solar Systém by Bill Arnett (super, bobma, nádhera, anglicky, spousta informací o planetách No1)
WWW Comet Observation Home Page (komety, anglicky)

Ostatní

WWW Fyzika na KF PdF MU
WWW Výukové materiály ČVUT
WWW Slavní Fyzikové
WWW Fyzikální ústav, Akademie věd České republiky
WWW GEOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV Akademie věd ČR
WWW Matematicko fyzikální fakulta Praha
WWW Stránky jednoho studenta z Ostravy zaměřené právě na tyto obory přírodních věd.
WWW ARIANE SCHOLA - vývoj, výroba a prodej jednoduchých učebních pomůcek, především pro výuku fyziky na základních a středních školách
WWW DIDAKTIK učební pomůcky nejen pro fyziku
WWW TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - KF

Soutěže

WWW Týmová soutěž pro studenty středních škol v České republice. Nabízí opravdové problémy bez vzorového řešení a kompletní simulaci práce vědce-fyzika. (anglicky)

Časopisy a knihy

WWW Fyzikální, matematické a chemické tabulky
WWW Nature (anglicky)

Chemie

WWW Westgard
WWW IMALAB - komplexní služby imunodiagnostické a biochemické laboratoře
WWW Laboratorní průvodce
WWW Bryan Research & Engineering

30.08.2007, 18:15 vytvořil Administrator