| Výuka |

Výuka

Pro své posluchače i další zájemce jsou zde připraveny výukové materiály, určené zejména jako podpora výuky jednotlivých seminářů.

Kromě těchto materiálů jsou zde uveřejněny z podnětů zainteresovaných i práce, které jsem publikoval ještě jako student PedF JU. Jsou to:

Výukové materiály určené pro školení SIPVZ jsou v samostatném oddělení SIPVZ.

23.09.2007, 10:22 vytvořil Administrator